Již brzy nová wellness zóna s vířivkou

Zásady ochrany osobních údajů

  1. Společnost Top1 Service Group Limited s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Za účelem ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, email, telefon, číslo a typ dokladu, a to na základě dotazníku vyplněného hostem.
  3. Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených společností na základě smluv o zpracování osobních údajů. Osobní údaje bude společnost uchovávat po dobu 1 roku.
  4. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných společností, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  5. Host má dále právo získat od společnosti osobní údaje, které se hosta týkají a jakému subjektu údaje společnost poskytla.
  6. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  7. Správcem osobních údajů je Top1 Service Group Limited s. r. o. a pověřenou osobou je stanovena Ing. Markéta Horká.

 

Rezervovat
RezervovatRezervovat
cross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram